Logo
Mediebank - Norge – Mediebank

Retningslinjer bruk av Vorn bilder og filmer

Retningslinjer bruk av Vorns bilder og filmer

 

 • Bilder og filmer er kun ment for bruk til promotering av Vorns produkter. Annen bruk er ikke tillatt uten avtale med Vorn Equipment AS.

 • Bilder og filmer er ikke tillatt viderelevert eller på annen måte stilt andre til rådighet uten avtale med Vorn Equipment AS.

 • Bilder og filmer skal ikke redigeres. Forhandlerens logo kan brukes i bildet om ønskelig.

 • Hvis bildet eller filmen har et fotografnavn i navnet på filen, skal fotografen krediteres ved bruk. 

  • Bilder og filmer på nettsider, trykk o.l. skal krediteres med fotografens navn

  • Bilder og filmer på sosiale medier skal alltid krediteres med klikkbar link til fotografens navn på sosiale medier hvis dette er oppgitt, hvis ikke brukes fotografens navn.

  • Bilder uten fotografnavn trengs ikke krediteres.

 • Bildene er tillatt brukt i alle former og på alle plattformer og kanaler Vorns forhandlere måtte finne bruk for.

 Hvis du savner noen bilder eller filmer, eller har andre spørsmål, ta kontakt med Frank Midbøe, Markedssjef i Vorn

frank@vorn.no